جستجو
Google


آمار سایت

دستگاه دور کننده سگ

دستگاه دور کننده سگ
بازدید ها: 70
مدل محصول: دستگاه دور کننده سگ
وضعیت موجودی: موجود
قیمت: 0 تومان
دستگاه دور کننده سگ
 

موجی که از دفع کننده حیوانات در مقابل سگ ارتعاش می یابد باعث توقف حیوان

میگردد.ارتعاش این موج تا 20 متر می رسد ولی دامنه اثر آن 10 متر می باشد.

http://www.etvmarket.ir/products_pictures/lg_804d5_%D8%AF%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B3%DA%AF.jpg

فروشگاه ویپ لازم شاپ © 2018 - Free Opencart Themes by Zerocarts.com